Tuesday, January 29, 2013

Mengenal Keindahan dan Kecantikan Rasulullah SAW

Bismillahir-rahmanir-rahim...

Adalah di luar kemampuan manusia untuk melukiskan gambaran mengenai rupa bentuk Rasulullah SAW, jauh daripada kesanggupan sesiapapun untuk menceritakan insan yang penuh cahaya ini. Walau bagaimanapun para sahabat (r.anhum.) disebabkan jiwa mereka yang bercahaya dan mempunyai kesanggupan, telah cuba menggambarkan rupa bentuknya untuk memberikan sedikit bayangan Baginda SAW kepada kita untuk memuaskan hati kita dengannya.

Sheikh Hafiz Abu Isa Muhammad Ibn Isa Tirmizi

'Allamah Qurtubi (rahmatullah 'alaihi) berkata bahawa keseluruhan kekacakan Rasulullah SAW tidaklah dizahirkan, jika tidak, maka manusia tidak dapat menolehkan sedikit pandangan pun ke arahnya.

Seorang penyair Parsi telah menyatakan dengan benar bahawa segala kekacakan yang dipunyai oleh sekalian nabi dan Rasul telah didapati sempurna sifatnya (terserap sempurna) pada diri Rasul terakhir SAW.

Kecantikan Nabi Yusuf terserlah dengan sepenuhnya berbanding dengan kecantikan Rasulullah SAW di mana ianya tidak diserlahkan oleh Allah SWT dengan sepenuhnya.

Sesungguhnya adalah merupakan sebagai satu tanggungjawab yang besar ke atas ummat yang telah dipikul oleh para sahabat (r.anhum.) yang mana bukan sahaja mereka mencatatkan dan memindahkan Hadis-hadis Rasulullah SAW tetapi juga berusaha menggambarkan rupa bentuk luarnya dan berjaya di dalam usaha ini (ke tahap yang sungguh bernilai sekali).

Al-Barra' bin 'Azib r.a. berkata bahawa beliau tidak pernah melihat sesiapa yang terlebih tampan daripada Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, Saiyidina Ali r.a. berkata bahawa beliau tidak pernah melihat sesiapapun yang terlebih kacak dan segak sama ada sebelumnya atau sesudahnya.

Hind r.a. berkata bahawa wajah Rasulullah SAW menyinar seumpama bulan purnama penuh.

Jabir r.a. meriwayatkan bahawa suatu ketika semasa malam bulan terang benderang,

"Daku sedang melihat kepada wajah Rasulullah SAW dan juga ke arah bulan, tetapi mengikut pandanganku, wajah Rasulullah SAW terlebih cantik daripada bulan."

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tersangat putih seolah-olah baginda dijadikan daripada perak.

No comments: