Friday, February 1, 2013

Allah Bersama HambaNya yang Berzikir

Bismillahir-rahmanir-rahim...

Allah SWT berfirman:

"Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu)." (Surah Al-Baqarah: 152)

Allah SWT juga berfirman:

"Wahai orang yang beriman, (untuk bersyukur kepada Allah) ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kamu kepadaNya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu dan malaikatNya pula (berdoa bagi kamu), untuk mengeluarkan kamu dari gelap-gelita (kufur dan maksiat) kepada cahaya yang terang-benderang (iman dari taat) dan adalah Dia sentiasa melimpah-limpah rahmatNya kepada orang-orang yang beriman (di dunia dan di akhirat). Sambutan penghormatan yang akan diberi Tuhan kepada mereka semasa menemuiNya ialah ucapan "Salam" (selamat sejahtera) dan Dia telah menyediakan untuk mereka pahala balasan yang mulia." (Surah Al-Ahzab: 41-44)


Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah SWT berfirman, 'Aku bersama hamba-Ku selagi dia berzikir kepada-Ku, dan kedua bibirnya bergerak sambil menyebut nama-Ku.'"

(HR Ahmad dan Ibnu Majah serta Hakim dari Abu Hurairah r.a.)

Nabi SAW juga bersabda:

"Allah SWT berfirman, 'Aku adalah seperti pada prasangka hamba-Ku dan Aku selalu bersamanya ketika dia mengingati-Ku. Apabila dia mengingat-Ku di dalam jiwanya, maka dalam jiwa-Ku Aku pun akan mengingatinya. Apabila dia mengingati-Ku bersama sekumpulan orang, maka Aku akan mengingatinya pada kumpulan yang lebih baik dari itu. Apabila dia mendekati-Ku satu jengkal, maka Aku akan mendekati dia satu hasta dan apabila dia mendekati-Ku satu hasta maka Aku akan mendekati dia satu depa. Apabila dia datang pada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang padanya dengan berlari.'"

(HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a.)

No comments: